1. QUYỀN LỢI MEMBER ONLINE TẠI SLY

Sau khi tài khoản quý khách được tạo tại slyclothing.vn sẽ được tặng ngay 100.000 VNĐ tương đương với 1 SLY point trong tài khoản Member Online.

Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản

Các Level và Ưu đãi theo Level Hiện hành dành cho MEMBER ONLINE (1 Sly Point = 100k)

LEVEL BRONZE MEMBER SILVER MEMBER GOLD MEMBER DIAMOND MEMBER
SLY POINTS 5-39 40-119 120 – 399 Trên 400
DISCOUNT 5% 10% 15% 30%

Điểm SLY Point sẽ được hệ thống tự làm tròn (trên 50k sẽ làm tròn = 1 SLY Point, dưới 50k sẽ làm tròn = 0 SLY Point)

** Lưu ý:

  • Mỗi cuối ngày hệ thống sẽ cập nhật và nâng cấp Level cho Member.
  • Ưu đãi Event: Tùy theo chương trình Event hiện hành mà giá trị DISCOUNT của MEMBER sẽ có thay đổi và được thông báo theo từng Event.
  • Nếu Quý Khách Mua ONLINE bằng SĐT đã mua OFFLINE trước đây thì điểm vẫn sẽ được tích vào tài khoản OFFLINE (thêm thông tin member offline tại đây).

2. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG MEMBER ONLINE SLY

  • Khách hàng cung cấp thông tin cá nhận theo bảng hướng dẫn Đăng ký Member
  • Với Hóa đơn mua hàng tích trên 5 SLY Point, Quý khách sẽ trở thành BRONZE MEMBER và bắt đầu nhận ưu đãi theo từng Level hiện hành.
  • Vui lòng Đăng nhập Tài khoản MEMBER ONLINE đã đăng ký để được hưởng ưu đãi.
  • Với Level MEMBER ONLINE trên SILVER, nếu Quý khách tới mua OFFLINE sẽ được nhân viên cấp thẻ OFFLINE và tích điểm chung Số điện thoại đã đăng ký [Vẫn được tích điểm chung 1 số điện thoại nhưng nếu Tài khoản Online Tích điểm cao hơn thì sẽ tính Ưu đãi theo Level cao hơn và ngược lại]

3. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

  • SLY có quyền thay đổi các điều kiện, điều khoản và nội dung chương trình MEMBER CARD bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Mọi sự thay đổi (Nếu có) sẽ được đăng lên trang chủ www.slyclothing.vn và các trang cộng đồng của SLY.
  • Miễn Phí Ship toàn quốc trên 400.000 VNĐ với Giá trị thanh toán cuối cùng sau khi có Event giảm giá.
  • Miễn phí ship cho tất cả các Level Member nếu không có Event Giảm giá

   Nếu Quý khách có thắc mắc liên quan đến Quy định và các Ưu đãi trên thẻ, hãy liên hệ 0902.798.994 để được Tư Vấn tốt nhất.

1. QUYỀN LỢI MEMBER ONLINE TẠI SLY

Sau khi tài khoản quý khách được tạo tại slyclothing.vn sẽ được tặng ngay 100k tương đương với 1 SLY point trong tài khoản Member Online.

Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản

Các Level và Ưu đãi theo Level Hiện hành dành cho MEMBER ONLINE (1 Sly Point = 100k)

LEVEL SLY POINTS DISCOUNT
BRONZE
MEMBER
5-39 5%
SILVER MEMBER 40-119 10%
GOLD MEMBER 200-399 15%
DIAMOND MEMBER TRÊN 400 30%

Điểm SLY Point sẽ được hệ thống tự làm tròn (trên 50k sẽ làm tròn = 1 SLY Point, dưới 50k sẽ làm tròn = 0 SLY Point)

** Lưu ý:

 • Mỗi cuối ngày hệ thống sẽ cập nhật và nâng cấp Level cho Member.
 • Ưu đãi Event: Tùy theo chương trình Event hiện hành mà giá trị DISCOUNT của MEMBER sẽ có thay đổi và được thông báo theo từng Event.
 • Nếu Quý Khách Mua ONLINE bằng SĐT đã mua OFFLINE trước đây thì điểm vẫn sẽ được tích vào tài khoản OFFLINE (thêm thông tin member offline tại đây)

2. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG MEMBER ONLINE SLY

 • Khách hàng cung cấp thông tin cá nhận theo bảng hướng dẫn Đăng ký Member
 • Với Hóa đơn mua hàng tích trên 5 SLY Point, Quý khách sẽ trở thành BRONZE MEMBER và bắt đầu nhận ưu đãi theo từng Level hiện hành.
 • Vui lòng Đăng nhập Tài khoản MEMBER ONLINE đã đăng ký để được hưởng ưu đãi.
 • Với Level MEMBER ONLINE trên SILVER, nếu Quý khách tới mua OFFLINE sẽ được nhân viên cấp thẻ OFFLINE và tích điểm chung Số điện thoại đã đăng ký [Vẫn được tích điểm chung 1 số điện thoại nhưng nếu Tài khoản Online Tích điểm cao hơn thì sẽ tính Ưu đãi theo Level cao hơn và ngược lại.

3. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 • SLY có quyền thay đổi các điều kiện, điều khoản và nội dung chương trình MEMBER CARD bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Mọi sự thay đổi (Nếu có) sẽ được đăng lên trang chủ www.slyclothing.vn và các trang cộng đồng của SLY.
 • Miễn Phí Ship toàn quốc trên 400.000 VNĐ với Giá trị thanh toán cuối cùng sau khi có Event giảm giá.
 • Miễn Phí Ship Toàn Quốc cho tất cả Level Member nếu không có Event Giảm Giá

Nếu Quý khách có thắc mắc liên quan đến Quy định và các Ưu đãi trên thẻ, hãy liên hệ 0902.798.994 để được Tư Vấn tốt nhất.