1. QUYỀN LỢI CỦA MEMBER SLY

Với Hóa đơn mua hàng thanh toán một lần trên 400k tại hệ thống cửa hàng SLY, quý khách sẽ trở thành MEMBER tại SLY đồng thời được nâng cấp lên level BRONZE tương đương với 5 điểm tích lũy.

Bảng thông tin Level Member Offline tại hệ thống cửa hàng SLY
100k = 1 điểm tích lũy

  BRONZE SILVER GOLD DIAMOND
ĐIỂM TÍCH LŨY 5-39 40-199 200-399 TRÊN 400
DISCOUNT 10% 15% 20% 30%
BIRTHDAY DISCOUNT 10% 20% 30% 35%

*** Ưu đãi Event: tùy theo chương trình event hiện hành giá trị Discount của Member Offline sẽ thay đổi, sẽ thông báo trước trên website và các trang cộng đồng của SLY.

2. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG THẺ MEMBER SLY

 • Sau khi đạt đủ điều kiện xác nhận Member offline tại hệ thống cửa hàng SLY (tối thiểu 400k cho một hóa đơn mua hàng).
 • Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân theo mẫu đăng ký Member offline cho nhân viên Thu Ngân tại quầy.
 • Member của khách hàng sẽ được tích lũy điểm các lần tiếp theo với hóa đơn giá trị bất kỳ cho các lần sau.
 • Khi điểm tích lũy đủ 40 điểm (level SILVER) SLY sẽ cấp thẻ cứng Member Offline của hệ thống cửa hàng SLY. Thẻ cứng của mỗi khách hàng sẽ có thông tin và ID riêng.
 • Đối với khách hàng đã có thẻ vui lòng xuất trình thẻ cho Nhân viên để làm thủ tục thanh toán và ưu đãi.
 • Ưu đãi giảm giá member chỉ áp dụng ngay thời điểm thanh toán, không áp dụng với các đơn hàng đổi – trả và các đơn hàng đa xuất hóa đơn.
 • Thẻ chỉ áp dụng mua trực tiếp tại cửa hàng, Không áp dụng các đơn hàng ONLINE.

3. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 • Đối với Khách hàng hưởng ưu đãi vào ngày Sinh nhật, vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân để được hưởng ưu đãi Member Discount Birthday
 • Thẻ không thể bán, chuyển giao hoặc chuyển nhượng, chia sẻ với bất kì ai bởi mục đích thương mại khác.
 • SLY có quyền thay đổi các điều kiện, điều khoản và nội dung chương trình MEMBER CARD bất cứ lúc nào. Mọi sự thay đổi nếu có sẽ được đăng tải trước lên website và trang cộng đồng của SLY.

Nếu quý khách có thắc mắc liên quan đến Quy định và các Ưu đãi của thẻ, hãy liên hệ 0902 798 994 hoặc 0362 995 155 để được tư vấn tốt nhất.

1. QUYỀN LỢI CỦA MEMBER SLY

Với Hóa đơn mua hàng thanh toán một lần trên 400k tại hệ thống cửa hàng SLY, quý khách sẽ trở thành MEMBER tại SLY đồng thời được nâng cấp lên level BRONZE tương đương với 5 điểm tích lũy.

Bảng thông tin Level Member Offline tại hệ thống cửa hàng SLY
100k = 1 điểm tích lũy

  ĐIỂM TÍCH LŨY DISCOUNT BIRTHDAY DISCOUNT
BRONZE 5-39 10% 10%
SILVER 40-199 15% 20%
GOLD 200-399 20% 30%
DIAMOND TRÊN 400 30% 35%

*** Ưu đãi Event: tùy theo chương trình event hiện hành giá trị Discount của Member Offline sẽ thay đổi, sẽ thông báo trước trên website và các trang cộng đồng của SLY.

2. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG THẺ MEMBER SLY

 • Sau khi đạt đủ điều kiện xác nhận Member offline tại hệ thống cửa hàng SLY (tối thiểu 400k cho một hóa đơn mua hàng).
 • Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân theo mẫu đăng ký Member offline cho nhân viên Thu Ngân tại quầy.
 • Member của khách hàng sẽ được tích lũy điểm các lần tiếp theo với hóa đơn giá trị bất kỳ cho các lần sau.
 • Khi điểm tích lũy đủ 40 điểm (level SILVER) SLY sẽ cấp thẻ cứng Member Offline của hệ thống cửa hàng SLY. Thẻ cứng của mỗi khách hàng sẽ có thông tin và ID riêng.
 • Đối với khách hàng đã có thẻ vui lòng xuất trình thẻ cho Nhân viên để làm thủ tục thanh toán và ưu đãi.
 • Ưu đãi giảm giá member chỉ áp dụng ngay thời điểm thanh toán, không áp dụng với các đơn hàng đổi – trả và các đơn hàng đa xuất hóa đơn.
 • Thẻ chỉ áp dụng mua trực tiếp tại cửa hàng, Không áp dụng các đơn hàng ONLINE.

3. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 • Đối với Khách hàng hưởng ưu đãi vào ngày Sinh nhật, vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân để được hưởng ưu đãi Member Discount Birthday
 • Thẻ không thể bán, chuyển giao hoặc chuyển nhượng, chia sẻ với bất kì ai bởi mục đích thương mại khác.
 • SLY có quyền thay đổi các điều kiện, điều khoản và nội dung chương trình MEMBER CARD bất cứ lúc nào. Mọi sự thay đổi nếu có sẽ được đăng tải trước lên website và trang cộng đồng của SLY.

Nếu quý khách có thắc mắc liên quan đến Quy định và các Ưu đãi của thẻ, hãy liên hệ 0902 798 994 hoặc 0362 995 155 để được tư vấn tốt nhất.