Backpack 83Backpack 83 Black

450,000

còn 14 hàng

Mua sản phẩm này ngay bây giờ và nhận được 5 Sly Points!

Chất liệu: Piot chống thấm

Kích thước: 36cm x 30cm x 10cm
Gồm 1 ngăn chính, 1 ngăn laptop 13inch và 3 ngăn nhỏ.

quà tặng kèm theo

MUA MỘT SẢN PHẨM BẤT KỲ
- Sticker Pack Slystudio 2022.

HÓA ĐƠN TRÊN 800K
TOTE SOLID trị giá 100,000đ

- Chất liệu: Vải Canvas
- Kích thước: 48cm x 40cm, đáy 13cm

quà tặng kèm theo

MUA MỘT SẢN PHẨM BẤT KỲ
- Sticker Pack Slystudio 2022

HÓA ĐƠN TRÊN 800K
TOTE SOLID trị giá 100,000đ

- Chất liệu: Vải Canvas
- Kích thước: 48cm x 40cm, đáy 13cm

Backpack 83 Black

450,000

còn 14 hàng

Mua sản phẩm này ngay bây giờ và nhận được 5 Sly Points!

Chất liệu: Piot chống thấm

Kích thước: 36cm x 30cm x 10cm
Gồm 1 ngăn chính, 1 ngăn laptop 13inch và 3 ngăn nhỏ.

quà tặng kèm theo

MUA MỘT SẢN PHẨM BẤT KỲ
- Sticker Pack Slystudio 2022.

HÓA ĐƠN TRÊN 800K
TOTE SOLID trị giá 100,000đ

- Chất liệu: Vải Canvas
- Kích thước: 48cm x 40cm, đáy 13cm

quà tặng kèm theo

MUA MỘT SẢN PHẨM BẤT KỲ
- Sticker Pack Slystudio 2022

HÓA ĐƠN TRÊN 800K
TOTE SOLID trị giá 100,000đ

- Chất liệu: Vải Canvas
- Kích thước: 48cm x 40cm, đáy 13cm