BackPack DayBack1BackPack DayBack1 LightGrey

490,000

Mua sản phẩm này ngay bây giờ và nhận được 5 Sly Points!

Chất liệu: Phần dưới (Dark Grey) Vải dù Ripstop
Phần trên (Light Grey) Water Repellent Polyester Ultra Light Weight (pilot)

Khóa kéo: YKK

Kích thước: 44cm x 30cm (chứa được laptop 15 inch)

quà tặng kèm theo

MUA MỘT SẢN PHẨM BẤT KỲ
- Sticker Pack Slystudio 2022.

HÓA ĐƠN TRÊN 800K
TOTE SOLID trị giá 100,000đ

- Chất liệu: Vải Canvas
- Kích thước: 48cm x 40cm, đáy 13cm

quà tặng kèm theo

MUA MỘT SẢN PHẨM BẤT KỲ
- Sticker Pack Slystudio 2022

HÓA ĐƠN TRÊN 800K
TOTE SOLID trị giá 100,000đ

- Chất liệu: Vải Canvas
- Kích thước: 48cm x 40cm, đáy 13cm

BackPack DayBack1 LightGrey

490,000

Mua sản phẩm này ngay bây giờ và nhận được 5 Sly Points!

Chất liệu: Phần dưới (Dark Grey) Vải dù Ripstop
Phần trên (Light Grey) Water Repellent Polyester Ultra Light Weight (pilot)

Khóa kéo: YKK

Kích thước: 44cm x 30cm (chứa được laptop 15 inch)

quà tặng kèm theo

MUA MỘT SẢN PHẨM BẤT KỲ
- Sticker Pack Slystudio 2022.

HÓA ĐƠN TRÊN 800K
TOTE SOLID trị giá 100,000đ

- Chất liệu: Vải Canvas
- Kích thước: 48cm x 40cm, đáy 13cm

quà tặng kèm theo

MUA MỘT SẢN PHẨM BẤT KỲ
- Sticker Pack Slystudio 2022

HÓA ĐƠN TRÊN 800K
TOTE SOLID trị giá 100,000đ

- Chất liệu: Vải Canvas
- Kích thước: 48cm x 40cm, đáy 13cm